Насосы типа ТХИ

Відцентрові хімічні насоси типу ТХІ та електронасосні агрегати на їхній основі призначені, залежно від матеріального виконання, для перекачування хімічно активних рідин густиною до 1800 кг/м3, кінематичною в’язкістю до 30-10-6 м2/с, що містять тверді вкраплення розміром до 1мм, об’ємна концентрація котрих не перевищує 15%, в тому числі з розміром часток до 5мм об’ємною концентрацією до 1%, температурою від мінус 40 до 120ºС, в котрих швидкість проникнення корозії матеріалу проточної частини не перевищує 0,1 мм/год, а мікротвердість вкраплень не більша за 6,5 ГПа при вмісті гострогранних часток, не більшому за 2% вкраплень.

Насосы типа ТХИ